Diccionari assiri de Chicago

Paraules esculpides en tauletes d’argilaEl llenguatge de l’antiga Mesopotàmia i els seus dialectes assiri i babilònic es va mantenir en secret durant 2000 anys però es va conservar en tauletes d’argila i en inscripcions en pedra que s’han anat desxifrant al llarg dels últims dos segles.

Recentment els erudits de la Universitat de Chicago han completat per fi el diccionari de assiri després de 90 anys de treball i compilat en 21 volums.

L’escriptura mesopotàmica va ser inventada en el quart mil·lenni abans de Crist pels primers pobladors sumeris de Mesopotàmia. És considerat el primer sistema d’escriptura del món, de fet, les ciutats-Estat que van sorgir a les valls del Tigris i el Eufrates es consideren la primera civilització urbana alfabetitzada.

Aquest diccionari, amb més de vint-i-cinc mil paraules, ara definides amb els seus diferents matisos de significat abasta el període que va des de l’any 2500 aC a l’any 100 d. de C.. Encara que pugui considerar més una enciclopèdia que un mer glossari concís de paraules i definicions.

Diccionari assiri

En el seu interior es pot trobar molts termes amb múltiples pacepciones i àmplies associacions amb la història que van seguits pàgina rere pàgina d’informació referent a la literatura, el dret, la religió el comerç i la vida quotidiana de l’època, convertint-se en una magnífica eina per a investigadors i estudiants de la història antiga.

“El diccionari complet proporciona la base sobre la qual es construirà l’especialització que vingui posteriorment entre investigadors, ja que aquest llarg i extens estudi de la llengua assíria mai ha pretès ser l’última paraula”. Martha T. Roth és decana d’humanitats a Chicago, ha treballat en aquest projecte des de 1979 i l’ha dirigit des de 1996 fins ara.

Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Morello