Centres d’esplai

Els Centres d’Esplai i Agrupaments, estan formats per joves que destinen voluntàriament part del seu temps de lleure a desenvolupar activitats lúdiques adreçades a infants i adolescents.

A través del joc i la creativitat, els esplais i agrupaments promouen l’educació en el lleure d’infants i joves fomentant la convivència i la participació.

No hem d’oblidar que el joc és un espai idoni per instruir en la llibertat, on gestionar el consens i les dissensions, un veritable exercici de democràcia. El joc té una gran importància en la vida dels infants i adolescents, ja que a més de proporcionar-los satisfacció i diversió, els ajuda a relacionar-se amb els altres i a desenvolupar habilitats.

La participació és l’altre principal objectiu a l’hora d’educar els infants, ja que és l’essència de la societat democràtica, en la qual els ciutadans no es limiten a votar cada quatre anys, sinó que s’organitzen en col·lectius i associacions per emprendre accions que puguin incidir en la millora del seu entorn.

Cooperació

Alguns centres d’esplai a la nostra ciutat són els següents:

Agrupament Escolta Ictíneu
Els escoltes marins de Vilanova, una entitat d’educació en el lleure adreçada a infants i joves de Vilanova i la Geltrú i rodalies

CE Drac Màgic.
És un espai d’intercanvi d’experiències amb l’objectiu d’adaptar els propòsits educatius a la realitat del temps i les necessitats dels nens i nenes.

CE L’Espurna.
Vinculats a la parròquia de Sant Joan, es treballa amb la voluntat de ser un servei per a la comunitat més propera.

Altres centres d’esplai a Vilanova i la Geltrú són: CE Els Grumets, CE La Capsa i CE La Geltrú.

També destaquem un agrupament:

– Espavila.
Coordinadora d’Esplais i Agrupaments de Vilanova i la Geltrú.

MÉS INFORMACIÓ. Esplais a Catalunya.

Esplac. Esplais catalans
Associació catalana d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Fundació Catalana de l’Esplai.
Notícies del món de l’Esplai a Catalunya.

VÍDEO. Interpretacions de la paraula ESPLAI arreu d’Europa.

Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Morello