Resum de la sessió de filosofia pràctica

El passat divendres 11 de febrer la Biblioteca va acollir la sessió divulgativa sobre filosofia pràctica a càrrec d’Humbert Ruiz.

Sessió filosofia pràctica

La sessió va començar amb una petita explicació sobre els orígens de la filosofia i es va parlar dels que podem considerar “els pares” d’aquesta ciència: Pitàgores, Sòcrates i Plató…fins arribar a Immanuel Kant, que va revolucionar la filosofia moderna.

Filòsofs

Més endavant, quan la filosofia ja està instal·lada a les universitats, dintre de conceptes com metafísica, ètica, lògica i epistemiologia, apareix el concepte les ètiques aplicades, una de les branques més actuals de la filosofia contemporània.

Com el seu nom indica, aquells que treballen en aquest camp apliquen l’ètica a diversos camps de la societat actual. És el cas de la bioètica, l’ètica empresarial o l’ètica ambiental.

Això ens porta ja a la filosofia pràctica o aplicada que vol fer servir aquesta disciplina per resoldre aquells conflictes que poden sorgir al llarg de la vida. Es pot considerar una psicoteràpia per gent sana.

Fa ja uns vint-i-cinc anys que Gerd Achenbach va crear el primer gabinet d’assessorament filosòfic a Alemanya i aquesta manera d’enfocar la filosofia s’ha estès ja als cinc continents gràcies a autors com Lou Marinoff, Lidia Amir, José Barrientos o el propi Achencbach.

Durant la sessió es van comentar totes aquestes lectures que podeu trobar al catàleg Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona:

Lectures filosòfiques

• Saramago, J. La caverna
• Yalom, I.D. Un año con Schopenhauer i El dia en que Nietzsche lloró
• Fischer, T. Filosofía a mano armada.
• Somoza, J.C. La caverna de las ideas
• Marinoff, L. Más Platón y menos prozac
• Puigferrat, J. El pez que vivía fuera del agua
• Rousseau, J.J. Emilio
• Sartre, J.P. La nausea

Si esteu interessats en tenir més informació sobre la filosofia pràctica, podeu descarregar aquesta bibliografia: Filosofia pràctica

Súper 8