BiblioTech

Els llibres de paper van perdre el seu encant, i les generacions futures gairebé no els faran servir. Nelson Wolff.

BiblioTechLes biblioteques ja no són només llocs per aconseguir llibres, cada vegada són més un espai on es poden trobar altres serveis externs, s’ofereix accés gratuït a internet i també accés a les noves tecnologies per arribar a la informació digital que es considera part de la tasca social d’accés al coneixement dels nous temps. L’evolució de les centres bibliotecaris ha estat molt gran des de finals dels anys vuitanta i la seva transformació ha estat imparable des d’aleshores, les noves necessitats fan que aquestes hagin d’adaptar cada vegada més al seu entorn més proper.

Als Estats Units, concretament a San Antonio, aquest any s’inaugurarà per part de Nelson Wolff, un col·leccionista de primeres edicions i llibres estranys, la creació de les primeres biblioteques sense llibres físics, es a dir, un espai on només es podrà accedir a la consulta d’informació a través d’e-books i lectura a través de la xarxa. A Arizona, es va intentar un projecte similar fa uns anys amb un establiment dependent de les biblioteques públiques de la ciutat de Tucson. Al final, els ciutadans de la zona van demanar que s’incloguessin còpies de llibres en paper.

RobotsEn les noves BiblioTechs es podrà prestar llibres electrònics que passat un temps també quedaran obsolets i només caldrà realitzar la seva desactivació. En les pròpies instal·lacions es trobaran ordinadors per navegar. Amb aquest projecte revolucionari es pretén combinar i potenciar el producte més valorat pels usuaris de les biblioteques, un coneixement sense paper amb un ampli fons de documentació digital.

En aquest nou projecte de biblioteques sense llibres s’inclourà serveis revolucionaris com la navegació GPS per trobar el lloc concret on es pot obtenir la informació a la biblioteca; o sistemes de recomanació de lectura o música que pugin coincidir amb els gustos de l’usuari.

BiblioTech

Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Morello