Historias secretas de los ÁRBOLES. Noel Kingsbury

‘La humanidad es cada vez más saludable, y de la supervivencia hemos pasado a preocuparnos por la calidad de vida. El respeto que sentimos hacia los árboles y la diversidad y magnificencia de los bosques viejos van en aumento; irónicamente, sin embargo, exigimos más recursos, lo que significa más madera y otros productos derivados de los árboles’

 
historia secreta de los árboles

Aquest llibre ens ensenya com en són d’útils per a nosaltres. No només n’obtenim fusta, sinó que hi ha altres usos que quasi ignorem.
 
I què és un arbre? Un arbre és una planta llenyosa amb un sol tronc clarament definit. N’hi ha d’altres que anomenem arbres, però s’organitzen de diferent manera. Per exemple les palmeres que quan creixen no engrosseixen el tronc sinó que la part nova es va acumulant a la part superior. Els arbustos posseeixen múltiples tiges. No hi ha una línia divisoria entre arbres i arbustos.
 
Els boscos del mon han suportat enormes nivells de destrucció per la necessitat de terreny per a l’agricultura, relacionat també amb una gestió gens sostenible.
 
En aquest llibre trobareu més de cent arbres ordenats alfabèticament pel nom científic amb la il·lustració corresponent. Des dels ‘abedules’ (bedoll en cat.) fins a la ‘yerba mate’. Cada fitxa conté el nom científic, el nom comú, detalls del cultiu, el fruit, l’alçada…
 

‘Los árboles siempre han desempeñado un papel en la vida espiritual del hombre. Algunos se consideraban representantes de espíritus o dioses. Otros producían sustancias, como el incienso, con asociaciones espirituales.’

 
 

IMG_20181117_171731 IMG_20181117_171653

 

‘Desde los frutos secos y las bellotas que recolectaban los primeros humanos hasta las frutas exóticas importadas desde países lejanos, los alimentos de origen arbóreo poseen un gran valor en el sustento de la humanidad.’

 
Noel Kingsbury, l’autor d’aquest meravellós llibre, és un horticultor, dissenyador i escriptor britànic. És conegut pels seus programes sobre jardineria, cièncias de les plantes…
 
Llibres
 
El llibre a les biblioteques VNG.
 
Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Goldfinch