Les lleis naturals del nen. Céline Alvarez

Una de les novetats que us ofereix la biblioteca aquesta setmana al fons especial de racó de pares és Leslleisnaturalsdelnen_384x576 ‘Les lleis naturals del nen. La revolució de l’educació a l’escola i a casa’ de l’autora francesa Céline Alvarez.
 
En aquest assaig es planteja una revolució en l’aprenentatge i en el comportament dels nens. Aquesta revolució comença a l’escola barrejant diferents sistemes educatius i acaba a casa, amb la participació de les famílies.
L’experiment va durar uns tres anys i els resultats van ser excel·lents. Amb la implementació del seu sistema, Céline Alvarez, va aconseguir reduir el fracàs escolar i un augment en el benestar del nen a l’escola per mitjà d’un entorn que respongués a les seves necessitats i als seus interessos actius. Però no va rebre el suport institucional necessari i quan va acabar l’estudi va presentar la dimissió.

‘Per esdevenir el millor d’ell mateix, el jove humà necessita un entorn afectuós, viu, variat, ordenat, que afavoreixi l’exploració i l’activitat espontànies, el contacte amb els altres, les interaccions benvolents i tranquil·les, l’ajuda mútua, l’empatia i la generositat.’


 
Aquest llibre neix de la seva necessitat de donar a conèixer la seva experiència en el mon educatiu. Hi trobareu subcapítols dedicats a la plasticitat cerebral, l’aprenentatge mitjançant l’experiència activa, la importància de l’error, la indispensable barreja d’edats, la dedicació a no fer res, la importància del joc lliure…
I acaba amb un capítol molt important que duu el títol: El secret és l’amor.

‘… l’amor és la palanca de l’ànima humana. Estem cablejats per la trobada càlida i empàtica amb l’altre, i quan obeïm aquesta gran llei dictada per la nostra intel·ligència, tot esdevé possible -i no es tracta d’una visió idealista i ingènua. Ingenus són aquells que ja no senten al seu col l’evidència: una simple mirada bondadosa, una mà estesa, un somriure, una escolta empàtica i tot el nostre metabolisme s’adreça cap al camí de la regeneració, tant física com psíquica.’

 
Céline Alvarez és una jove francesa que ha volgut compartir la seva experiència com a mestra. Teniu més informació al seu web.
 
 

 
 
Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Goldfinch