La moda en perspectiva històrica

hmodaLes formes, els detalls i els colors del vestit reflecteixen, primer de tot, les peculiaritats ideològiques dels pobles i estan lligats a les conductes que expressen la societat en què es viu. La seva contribució al mirall d’una època és indubtable i és en essència la característica principal de la mentalitat al llarg del temps. La recerca de l’elegància, forma expressiva lligada a la millora permanent del propi aspecte, es remunta al principi dels temps i a Historia de la moda. Desde la prehistoria hasta nuestros días és pretén narrar l’evolució del vestit i dels complements i accessoris al llarg dels segles a través de les preferències socials, consideracions religiosos, aspectes psicològics i econòmics, o conceptes estilístics.

Es important remarcar, per entendre l’essència de la moda i el sentit de l’argumentació que proposa Stefanella Sposito, la impossibilitat de separar la vestimenta de les circumstàncies històriques ja que la moda es manifesta permanentment com una representació clara i directa dels esdeveniments i sovint extremadament condicionada als mateixos. A través de les tendències socials es reafirmen valors morals com l’opulència, l’ostentació, la modèstia, l’austeritat, el poder adquisitiu, el conformisme, o la simple provocació en què la forma personal de vestir-se o portar una peça seran totalment decisives pel que fa a la imatge individual que es projecta a l’exterior. Tot plegat es converteix en un simple joc ambigu entre l’aparença i el que realment l’individu és.

modaxxEl recorregut històric és ampli i extens, s’inicia en els pobles de l’antiguitat des de la pre-història fins a Grècia, passant pel poble assiri, babiloni, fenicis, hitites o sumeris. L’imperi de Roma com a civilització que va adopta el patrimoni cultural grec dona mostres d’un poble cosmopolita que va desenvolupar la moda antiga fins a la cura del cos molt acurada per part de les dones romanes.
 
El recorregut segueix per l’Edat Mitjana, a on van destacar els carolingis, per arribar a les excentricitats de l’extrem i pròxim orient a on destaca el vestuari de la remota Xina. La moda va seguir el seu curs a través dels posteriors segles, destacant el Barroc i el Romanticisme, fins fer un anàlisi acurat del segle XX i com van influir les diverses circumstàncies històriques, per finalment arribar al tercer mil·lenni a on la moda continua el seu camí inexorable fins al final dels nostres dies.
 
 
Llibres

  • Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días
  • Historia de la moda: desde la Pre-historia hasta nuestros días
  • DVD

  • Historia de la moda
  • Biblioteca Joan Oliva i Milà.

    Morello