Grafologia

Signatura

La Grafologia es una ciència o tècnica de la psicologia que ens permet fer un retrat o perfil acurat d’una persona, analitzant i estudiant la seva forma d’escriure.

Per realitzar un bon informe grafològic el millor recurs és un breu text manuscrit, de unes 15 ó 20 línias, espontani (no copiat) sobre un paper en blanc posat en una superfície plana. Es precís firmar-lo degut a que el text proporciona la informació sobre la personalitat més social, mentre que la signatura ens parlarà dels temes més profunds de la nostra personalitat.

Un altre aspecte és el nombre de lletres per minut que la persona posa sobre el paper, això és relaciona amb el ritme de pensament de cadascun i la velocitat amb que reacciona davant estímuls externs.

La direcció de les línies depèn de l’estat d’ànim en el moment en el que fem l’escrit. Si s’escriu amb línies ascendents, es que es té una actitud vitalista, optimista i alegre.
Si per contra s’escriu amb línies descendents s’entén que pot tenir una situació de decaiguda, cansament o disgust. Finalment, les línies horitzontals ens indica que estem davant una persona realista, amb caracter ferm i que no es deixa portar ni per l’entusiasme ni pel desànim.

La signatura es la representació d’un mateix. Les que són llegibles generalment indiquen unes persones obertes i transparents, les que no ho son ens transmeten la sensació que volen mantenir la intriga en quan a la seva persona.

La biblioteca realitzarà el taller Grafologia: què amaguen les nostres lletres? a càrrec de Francina Alsina, i ens agradaria que des d’aquest bloc ens comentéssiu si alguna vegada us han llegit la vostra escriptura o signatura, i si ha sigut així, que us va semblar el diagnòstic?, ens hem de creure a cegues els que ens diuen els grafòlegs?.

VÍDEO. La escriptura d’un assassí analitzada per Francina Alsina.

Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Morello