Molta terra catalana a l’Havana. Josep Maria Torné

Molta terra catalana a l’Havana. Josep Maria Torné

Et presentem una obra de divulgació històrica que posa de relleu la importància de l’emigració catalana a l’Havana en el període entre principis del segle XIX fins als anys trenta del segle XX a partir de l’estudi del patrimoni material que els catalans hi van deixar.

Molta terra catalana a l’Havana

L’obra té dos volums i ressegueix la petja dels catalans a la capital de Cuba a partir de 121 relats històrics dedicats a descriure la vida i peripècies de persones i empreses, endreçats en vint capítols, corrresponents a l’activitat professional dels immigrants. Cada relat es completa amb fotos actuals que identifiquen i situen en el mapa els elements arquitectònics que han perdurat.

La informació és sobre sis-centes persones o entitats catalanes i la localització d’uns 500 edificis, monuments, indrets… Per mitjà de tot aquest recull de notícies ens endinsem en la lluita per l’emancipació nacional de Cuba, coneixem la vida econòmica o professional d’homes que van emigrar-hi: hisendats sucrers i cafeters…

‘…fou després de tornar del segon viatge quan vaig concebre la idea d’escriure un llibre -el que teniu a les mans- que pretén divulgar la vida quotidiana i professional, i les peripècies d’aquells emigrants catalans ben localitzats en adreces concretes de l’Havan o de la seva rodalia, dels quals he pogut obtenir prou informació per escriure’n un relat històric.’

En el llibre trobaràs històries sobre nissagues vilanovines que van anar a Cuba com els Samà i els Gumà. Però, també, d’altres personatges que van tenir relació amb Vilanova pel fet de deixar als seus testaments la construcció d’elements arquitectònics, com és el cas del personatge que segueix:

Coberta del llibre Molta terra catalana II

‘Elies Miró i Soler (…) al seu testatment, havia atorgat a l’Ajuntament de vilanova i la Geltrú un llegat destinat a construir una font ornamental de ferro colat a la placeta que hi havia davant de la casa del carrer Fossar Vell, 25, la qual havia esat el seu domicili particular abans de traslladar-se a ultramar. Inaugurada el 1895, la font, que estava coronada per un fanal, tenia la missió de fornir aigua a la vila i també d’il·luminar i embellir la placeta.’

Josep Maria Torné i Pinyol, l’autor d’aquest estudi tan exhaustiu, és enginyer tècnic electrònic i llicenciat en història contemporània. Quan es va prejubilar i amb força temps disponible va fer dues estades a l’Havana, els anys 2010 i 2013 per tal de documentar-se per escriure aquests llibres. La seva esposa el va ajudar en aquesta aventura de recopilació d’informació.

La sala noble de la Casa Olivella acollirà, aquest divendres dia 25 d’octubre, la presentació d’aquests dos volums. Acompanyarà l’acte en Francesc Gumà i Ràfols, besnét d’en Francesc Gumà i Ferran, promotor del ferrocarril de Barcelona a Vilanova i del Banc de Vilanova.

Llibres

El llibre a les biblioteques VNG.

Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Logo Generalitat de Catalunya

Goldfinch