Programa de entrenamiento para envejecer activamente. Diversos autors.

Programa de entrenamiento para envejecer activamente. Diversos autors.

Una de les novetats que us ofereix la biblioteca és aquest llibre dedicat a l’envelliment. Si consultem qualsevol diccionari de definicions trobarem que envellir és tornar-se vell. I què és vell? De molta edat; que és antic, del temps passat

Els canvis socials han aconseguit una millora en la vida de les persones. Això s’ha traduït en què l’ésser humà viu més anys. Anys que s’han de viure amb plenitud!

Doncs bé, en aquest llibre Programa de entrenamiento para envejecer activamente trobareu un programa d’entrenament per esdevenir vell, però amb forma!

Dividit en dues parts, a la primera ens introdueix en els conceptes de l’envelliment actiu, l’entrenament cognitiu, la metacognició i estratègies cognitives. En la segona, desenvolupa el programa a seguir amb un total de 25 sessions agrupades en set blocs.

  • Què és l’envelliment actiu?

Aspectes clau:

L’autonomia. Habilitat de controlar, afrontar i prendre les decisions personals de la vida diària.
La independència. Capacitat de fer les tasques de cada dia sense rebre ajut d’altres persones.
La qualitat de vida. La percepció individual de la posició a la vida, en el context cultural i social d’un sistema de valors donat.

  • El programa a seguir consta

Bloc 1: Envelliment saludable
Bloc 2: Orientació i percepció
Bloc 3: Atenció
Bloc 4: Memòria
Bloc 5: Funcions executives
Bloc 6: Comunicació i llenguatge
Bloc 7: Afectivitat: la tristesa, l’estrés i la felicitat.

Cada bloc té una part teòrica i va seguit d’activitats per fer a nivell grupal o individual. El llibre ve acompanyat d’un CD.

En els darrers anys s’han iniciat molts projectes relacionats amb l’envelliment actiu. A Barcelona del 12 al 15 de juny, les Drassanes Reials acullen la 21a edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya, l’esdeveniment dirigit a persones grans més important d’Europa: Firagran.

I ara que ve l’estiu, atenció amb la hidratació!

Llibres

El llibre a les biblioteques VNG.

Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Goldfinch