Mindfulness digital

mindfulnessdigitalDes del correu electrònic fins als smartphones, i des dels mitjans socials fins a les cerques a Google, les tecnologies digitals han transformat la manera d’aprendre, entretenir-se, socialitzar i treballar en les societats desenvolupades. David M. Levy és professor de l’Escola d’Informació de la Universitat de Washington i comparteix els seus coneixements a Mindfulness digital, novetat a la biblioteca, a partir d’una sèrie d’exercicis dissenyats per ajudar a observar i reflexionar sobre la utilització de la infinitat d’eines que es poden trobar a la Xarxa.

En la vida quotidiana, la màgia del mindfulness ja s’utilitza en moltes vessants com eina del benestar, a partir de la tècnica de centrar-se en el present, identificar-se menys amb els pensaments, ser més feliç, acabar amb la falta de desig sexual, rendir més en el treball, millorar la sociabilitat, o donar-li un cop de porta a l’ansietat.

Primeres pàgines mindfulnessdigital

David M. Levy, que ha viscut sempre a cavall entre el món ràpid de l’alta tecnologia i el món lent de la contemplació, ofereix una oportuna guia per estar més re-laxats, atents i emocionalment equilibrats mentre s’està connectat. Com a conseqüència d’un profund estudi s’ha obtingut la certesa que es pot combinar els dos modes de viure i treballar, i es necessitarà fer-ho per a la utilització de noves tecnologies però de forma saludable i eficaç. La clau radicarà en l’educació i l’entreteniment dels individus a partir de la creació de l’espai i el temps per observar i reflexionar sobre les formes d’utilitzar les eines digitals, avaluant els efectes que produeixen en els diferents usuaris.

  • Mindfulness, ¿ciència o márketing?
  • Mindfullness familiar
  • Biblioteca Joan Oliva i Milà.

    Morello