Sobre la felicitat

En aquest breu tractat filosòfic, Sèneca planteja un dels temes cabdals de l’ètica antiga: la qüestió de la felicitat. En aquesta obra podem veure com conflueixen diferents qüestions cabdals: la relació del plaer amb la virtut i amb la felicitat mateixa, la figura del savi, la relació entre raó i felicitat i, sobretot, la significació del concepte de naturalesa aplicat a l’home. A més, també es tracta el tema de la Divinitat i es tracten els supòsits religiosos de l’ètica.

Aforisme de Sèneca sobre la felicitat

DIGUES LA TEVA

  • Creieu que per ser feliç cal seguir un mètode o és quelcom que apareix de sobte?
  • En què es fonamenta la vida feliç?
  • Allò que és el millor i que ens situa en posició d’una felicitat eterna és allò que acostuma a ser més habitual entre els homes?
  • Quina és la idea de savi de Sèneca?
  • Quina relació hi ha entre virtut i plaer?

    Sílvia Sunyer.
    Club de Filosofia.

  • Morello